fbpx

תחום הנדל"ן

תחום הנדל"ן טומן בחובו יחסים בין צדדים או בין גופים שונים אשר עלולים להיגרר לסכסוכים, מחלוקות או הפרות חוזה. בגישור ניתן לפתור סכסוכים אלו, תוך התייחסות להתקשרות בין הצדדים, להתחייבויות ולעתים אף תוך מתן דגש ליחסים המתמשכים בין הצדדים.

ניסיוני העשיר בגישור בתחום זה מלמד כי גישור הינו כלי יעיל ואפקטיבי לפתרון סכסוכים בתחום זה.