fbpx

יתרונות הגישור

 • פותר סכסוכים – בית משפט לא פותר סכסוך הוא פוסק הכרעה משפטית.
 • הליך יעיל – ללא בירוקרטיה.
 • הליך סודי וחסוי.
 • שליטה בהליך – הצדדים בוחרים את המגשר, את הקצב והמועדים.
 • הליך מהיר – נמשך בין פגישה לשתיים בממוצע.
 • עלויות נמוכות חיסכון כספי.
 • שליטה בתוצאה – הצדדים שותפים לגיבושה.
 • הסכם הגישור יצירתי, גמיש ומאפשר לצפות פני עתיד, בונה יחסים ארוכי טווח.
 • הסכם הגישור אינו ניתן לערעור.

סוד ההצלחה שלי

 • יכולות הקשבה ואמפטיה.
 • יכולות ניתוח והבנת סלע המחלוקת.
 • חשיבה מחוץ לקופסה ומגוון פתרונות יצירתיים. 
 • ניסיון של מאות גישורים שהסתיימו ברובם הגדול בהסכם.