fbpx

בוררות

משרדי מעניק שירותי בוררות בתחום האזרחי, מסחרי, חוזים, צרכנות ולשון הרע.

בוררות הינה אלטרנטיבה להליך משפטי, באמצעותה ניתן ליישב סכסוכים ולהגיע תוך זמן קצר לפתרון הוגן ויעיל. הבוררות יכולה להתקיים רק כאשר ישנה הסכמה בין הצדדים להעביר את ההכרעה בסכסוך שביניהם לבורר או כאשר יש תניית בוררות המחייבת את הצדדים לפנות להליך בוררות.

לאחר שנחתם הסכם בוררות הצדדים מחויבים לקבל את פסק הבורר ודין הבורר כדין שופט שנתן פסק דין של בית משפט.

פסק הבוררות הניתן לצדדים מנומק בכתב וכל צד מחויב לבצע את פסיקת הבורר בהתאם לאמור בפסק הבורר. ככל והצדדים קבעו בהתאם לתקנות חוק הבוררות ולתנאי הסכם הבוררות עליו חתמו הצדדים ניתן לערער על הסכם הבוררות. 

אז מדוע לבחור בהליך בוררות?

במשרדי תוכלו להנות מהליך בוררות מקצועי, הגון, נטול פניות, שכן מניסיוני הרב כעורכת דין מספר שנים, עוזרת משפטית לשופטים בבית משפט השלום ומוסמכת קורס בוררים אעניק את השירות המשפטי המיטיבי לצדדים.

עורכת הדין רחלי רוזן נקש כלולה במאגר הבוררים של לשכת עורכי הדין וחברה בלשכת הבוררים בישראל.